Chuyển nhà sang [WSFANSUB.COM]

Featured

Từ nay web của nhóm sẽ chuyển sang nhà mới là:

Mọi bài viết bên đây đã được chuyển qua bên đó, và kể từ giờ mọi project sẽ được tiếp tục release bên ấy, mong mọi người ủng hộ.

Advertisements